Dětský festival Fesťáček

Bezkontaktní placení

Festival FESŤÁČEK je letos cashless. Jedná se o uzavřený areál. Peněženku nechte doma, pro placení na akci budete potřebovat jen čipovou kartu. Kartou nebo v hotovosti bude možné platit pouze na dobíjecích kasách, kde si můžete zakoupit čipovou kartu za poplatek 30 Kč (částka bude stržená při prvním dobití čipu) a v MERCH stánku interpretů. Vše ostatní pořídíte pouze přiložením nabitého čipu na jednotlivých prodejních místech.

Dobijte si kredit si můžete kdykoliv libovolně dobíjet na dobíjecích kasách během akce. Při prvním dobití dostanete spolu s daňovým dokladem i unikátní QR kód, pomoci něhož si můžete na svém mobilním zařízení sledovat svoji útratu jednoduše online! Pokud vše neutratíte, o zbytek kreditu nepřijdete. O vrácení zůstatku si můžete bezplatně zažádat až 8 dní po ukončení akce. Na místě se zůstatek nevyplácí.

DOBITÍ KREDITU NA AKCI:

Peníze si dobijete hotově nebo kartou na označeném dobíjecím místě.

Aktivační poplatek (poplatek za čipovou kartu) za první dobití je 30 Kč. Pokud máte čipovou kartu „FESŤÁČEK“ z předešlé akce, za kartu již neplatíte a na dobíjecím místě ji vám zdarma vyměníme za novou.

Obdržený informační papír s odkazem a QR kódem, si pečlivě uschováte pro kontrolu zůstatku a vrácení zbývajícího kreditu. Nezahazujte QR kód do koše, aby jej nemohl nikdo jiný zneužít a požádat si místo Vás o vrácení kreditu na svůj účet. Pokud se toto přesto stane a vy zjistíte, že o vrácení požádal někdo jiný než vy na vámi neznámý účet, pošlete prosím nám prosím do konce termínu pro žádosti o refundaci fotografii Vaší karty a my údaje na vrácení zůstatku opravíme.

FAQ

Po každé objednávce vám zůstatek ukáže prodejce. Zůstatek také jednoduše zjistíte pomocí načtení QR kódu z tištěného informačního papíru, který obdržíte, při prvním dobití.

Požádejte obsluhu na dobíjecím místě a ona Vám jej ochotně na základě vaší čipové karty vytiskne nový.

Kredit na čip je možné dobít platební kartou nebo v hotovosti na dobíjecích místech. U hotovosti se chceme vyhnout problémům s vracením drobných a kvůli hygienickým podmínkám, kdy prodejce nesmí manipulovat s hotovostí a zároveň s potravinami, aniž by si stále nasazoval ochranné prostředky. U prodejců je zajištění infrastruktury sítě pro platbu kartou příliš nákladné a na mobilní signál se nemůžeme spoléhat. Platba kartou přes terminál zahrnuje komunikaci přes internet s bankou, zejména v exponovaných místech by tak docházelo k výraznému zpomalení prodeje. Díky placení čipem můžeme zaručit, že žádný výpadek nenastane a vše bude fungovat i bez přístupu k mobilní síti.

Vrácení zůstatku kreditu je zdarma a bez omezení na účty vedené v CZK i v EUR. Stačí si o něj pár kliky zažádat přes vaši online účtenku z místa akce nebo v klidu z domova do 8 dnů po skončení akce (druhá neděla ode dne konání festivalu). Peníze vracíme na bankovní účet do 7 pracovních dnů od konce refundačního termínu. Peníze v hotovosti nevracíme.

Chcete se na něco zeptat?

Jsme tu pro vás a co nejdříve vám odpovíme

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platby v areálu

 1. Veškeré platby v areálu jsou uskutečňovány pouze pomocí kreditu na NFC kartě „FESŤÁČEK“
 2. Kartu „FESŤÁČEK“ si můžete zakoupit na dobíjecím místě v areálu za částku 30,- Kč
 3. Karta „FESŤÁČEK“ se stává po zakoupení Vašim vlastnictvím a zakoupením karty souhlasíte s obchodními podmínkami na akci FESŤÁČEK
 4. Pokud již kartu „FESŤÁČEK“ vlastníte z některé předešlé akce, bude Vám na dobíjecím místě ZDARMA vyměněná za novou.
 5. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu karty „FESŤÁČEK“ případně za její zneužití nepoctivým nálezcem.
 6. Ztrátu karty můžete nahlásit na dobíjecím místě a provozovatel ji může zablokovat k dalšímu placení, je však potřeba se prokázat originálním QR kódem a účtenkou, který jste dostali při první dobití.
 7. Pomocí QR kódu, který obdržíte při prvním dobití, můžete sledovat ON-LINE stav vaší karty spolu s výpisem jednotlivých položek a prodejních míst, kde jste kartou platili.
 8. ON-LINE stav vaší karty se může v průběhu festivalu lišit od skutečnosti v případě výpadků internetu a tím vzniklých problémů se synchronizací jednotlivých prodejních míst. 
 9. Konečný synchronizovaný stav v případě výpadků internetu na festivalu bude na Vašem účtu aktuální nejpozději do 48 hodin po skončení festivalu a po synchronizování všech zařízení provozovatelem festivalu.
 10. V případě nejasností nebo nesrovnalostí se zůstatkem nás kontaktujte na dobíjecím místě během akce nebo na emailu: xxxx@xxx.cz
 11. Zbylá hotovost se na místě nevyplácí, ale můžete si o ni požádat refundačním odkazem na Vaší on-line účtence a vyplněním kontaktních a bankovních údajů. Kontaktní údaje slouží pouze pro případ řešení nesrovnalostí či problémů s refundací a skladují se po dobu 6 měsíců.
 12. Veškeré refundace budou zpracované do 7 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o refundace.
 13. Zákazníci jsou plně zodpovědní za přesnost uváděných bankovních údajů, které musí uvést na refundačním formuláři. Žádost o úpravu špatně zadaného bankovnímu účtu je zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 100,- Kč.
 14. Minimální zůstatek pro refundaci je 10,- Kč.
 15. Jakékoli bezplatné kredity nebo bonusy, pokud nějakých zákazník nevyužil, nejsou předmětem refundace (např. Jakýkoli VIP bonus zdarma atd..).
 16. Pořadatel akce si vyhrazuje právo zamítnout vstup na festival a dále si vyhrazuje právo deaktivovat NFC kartu, jestliže to považuje za nezbytné.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD:

Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou promotérem akce Events CZ/SK s.r.o., IČO: 14077868, která určuje základní závazná pravidla pro návštěvníky festivalů Fesťáček 2023 v době konání akcí v jednotlivých městech dle kalendáře pro rok 2023. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu festivalu.

Otevírací doba areálu:
Sobota 12:00 – 24:00

Pokyny pro návštěvníky festivalu:

– Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny pořadatelů. U vstupu je prováděna
bezpečnostní prohlídka. Pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a tělesné prohlídky. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu festivalu vpuštěn. V areálu festivalu mohou pobývat pouze návštěvníci s platnou vstupenkou.
– Poškozená vstupenka pozbývá platnosti.
– Je přísně zakázáno vnášet do prostoru akce skleněné a umělohmotné nádoby, plechovky, zbraně a zdraví nebezpečně předměty a látky, alkoholické a návykové a omamné látky. Platí zákaz vstupu zvířat.
– V areálu festivalu je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.
– Návštěvníci festivalu jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovali či neohrožovali ostatní návštěvníky.
– Návštěvníci akce jsou povinní dodržovat pokyny nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a bezpečnostní služby, jakož i hasičské a zdravotnické záchranné služby.
– Zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.
– K vykonávání hygienických potřeb jsou k tomu určena zařízení v areálu festivalu.

– Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:

5) počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku a/nebo rozšíření požáru;
6) respektovat zákaz zakládání ohně, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv
pyrotechniky v areálu akce či v jeho sousedství;
7) v případě zjištění požáru postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí
festivalu
8) respektovat zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu
akce a respektovat zákaz kouření